- Хит Инкасо ЕООД и GDPR

- Политика за защита на личните данни на Хит Инкасо ЕООД

- Образец на форма за искане от субекта на данни

Кристина Сраткова-Данаилова - Длъжностно лице по защита на данните
k.sratkova@hit-inkasso.bg
тел. +359 89 9881524


"Хит Инкасо" ЕООД получи следното финансиране по оперативна програма "иновации и конкурентоспособност"

Контакт


”ХИТ ИНКАСО” ЕООД
Велико Търново
ул. Симеон Велики № 5

Телефон: 0899-193737
E-Mail: info@hit-inkasso.bg

Какво трябва да знаете за Инкасото?