Предимствата на ХИТ

  • Възлагането на Вашите вземания на ХИТ гарантира незабавна и професионална обработка.
  • Първият успех обикновено идва още с първия опит за събиране на вземането Ви чрез ХИТ, поради факта че длъжникът ще предпочете да плати, отколкото да понижи кредитния си рейтинг.
  • ХИТ проучва както длъжника така и адресът му да територията на цялата страна.
  • Дори длъжникът Ви да се намира в чужбина, “ХИТ Инкасо“ ще съдейства за събиране на Вашите вземания.
  • Чрез предизвестията си, ХИТ се старае да запази длъжника като Ваш клиент и системно поддържа контакт с него до успешното събиране на вземането.
  • Чрез телефонното инкасо и личните посещения на адреса на длъжника ние успяваме да осъществим по-добър контакт с него, което кредитора често не успява да постигне по същия начин. Личното уговаряне на изпълнението често води до успешно събиране на вземането.
  • ХИТ има богат опит в професионалното общуване с длъжниците. ХИТ използва сътрудничество с информационни регистри и други колекторски фирми. Ние се съсредоточаваме изцяло върху събирането на Вашето вземане, докато Вие разполагате с време за осъществяване на Вашите цели и задачи.
  • Чрез постоянното Ви сътрудничество с ХИТ, Вие си спестявате необходимите средства за цял един отдел.
  • В общ план разликата между съществуването на отдел за просрочени вземания във Вашата фирма и сътрудничеството Ви с ХИТ се изразява в по-бързо, по-ефикасно и по-евтино събиране на Вашите вземания.
  • В допълнение Вие си спестявате многото неприятни разговори и загубено време, предавайки тази задачи на ХИТ. В повечето случаи отношенията между Вас и Вашите клиенти се запазват.


"Хит Инкасо" ЕООД получи следното финансиране по оперативна програма "иновации и конкурентоспособност"

За “ХИТ ИНКАСО” Концепция Нашият персонал Предимства Работа

Контакт


”ХИТ ИНКАСО” ЕООД
Велико Търново
ул. Симеон Велики № 5

Телефон: 0899-193737
E-Mail: info@hit-inkasso.bg

ХИТ ИНКАСО • Фирмата

Компетентно партньорство
Модерно, прозрачно и успешно