Инкасо

  • Извънсъдебно събиране на вземания
  • Съдебно събиране на дългове, чрез нашите адвокати
  • Събиране на вземания, за които има издаден изпълнителен лист
  • Заплащане - на базата на успешно събиране
  • Събиране на малки вземания
  • Управление на плащания от контрагенти, обслужване относно фактуриране и предизвестия за вземане
  • Кредитни справки за Вашите бизнес партньори
  • Ефикасно и изгодно събиране на вземания, независимо от техния размер и броя на длъжниците

"Хит Инкасо" ЕООД получи следното финансиране по оперативна програма "иновации и конкурентоспособност"

Инкасо За Инкасото Начин на работа

Контакт


”ХИТ ИНКАСО” ЕООД
Велико Търново
ул. Симеон Велики № 5

Телефон: 0899-193737
E-Mail: info@hit-inkasso.bg

ХИТ ИНКАСО • Услуги